Onze missie

De mens met een klacht wil geholpen worden. Dit vraagt inzicht en acceptatie van het ziektebeeld. Het kan gaan van een 'gewone' klacht tot een klacht die door duur en tijd complexer is geworden. Dit zorgt voor een verminderde doorstroming/blokkades in het lichaam: met zorg opnieuw in beweging brengen is de boodschap. Ieder mens is uniek en dient vaak geduldig aangepakt te worden waarbij alles waarover de mens beschikt belangrijk is, gaande van de beenderen, de wervelkolom, de spieren tot de mens  in zijn totaliteit, de mens als mens. Deze is vaak het vertrouwen in zijn lichaam en zichzelf verloren: het letsel, de klacht in de totale persoon plaatsen is heel belangrijk. De mens beschikt over zelfhelende kwaliteiten die een  impuls nodig hebben om weer tot beweging, leven te komen.