Osteopathie

Is een vorm van manuele therapie gebaseerd op het principe van de eenheid van het lichaam, de mens wordt in zijn totaliteit bekeken. Het letsel wordt in de totale persoon geplaatst op zoek naar de mogelijke oorzaak, de kern er van. Er wordt gewerkt naar een gezond functioneren van de persoon, naar een herstel van evenwicht in en tussen de lichaamsstructuren. De behandeling omvat manipulaties en zachte technieken zoals rekkingen. Dit herstel zal ook een soort zelfgenezing op gang brengen doordat alles weer in een  juiste verhouding komt ten op zichte van elkaar. 

Meer info? www.ubo-buo.be, www.unievanosteopaten.be